Бизнес планиранеВ улеснение на вашия бизнес счетоводна кантора Ен Ви Ем Консулт ви предлага и:


  • Изготвяне на пакет от документи при кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг. Обосновка;
  • Изготвяне на прогнозни финансови отчети и парични прогнози. Обосновка;
  • Изготвяне на пакет от документи по повод участие в публични търгове, обществени поръчки и конкурси;
  • Изготвяне на финансов анализ по различни видове финансови показатели и коефициенти на рентабилност, ефективност,   ликвидност и финансова автономност.
Категории
  • Алармени системи