Труд и работна заплатаКъм услугите с месечен абонамент счетоводна кантора Ен Ви Ем Консулт предлага текущо
изготвяне и начисляване на:


 • Разчетно-платежна ведомост за работни заплати;
 • Ведомост за Договори за управление и контрол;
 • Ведомост за самоосигуряващи се лица;
 • Изготвяне и подаване на Декл.обр 1 и обр.6 към НАП;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори и допълнителни споразумения към тях;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики на служителите;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 и чл. 123 от КТ;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми по граждански договори;
 • Изчисляване на осигурителни вноски и данъци и оформяне на преводни нареждания;
 • Изчисляване на болнични листове и представянето им в НОИ;
 • Изготвяне на служебни бележки;
 • Изготвяне на справки по зададени параметри от клиента;
 • Изготвяне на документи за регистрация към Бюро по труда;
Категории
 • Алармени системи