Фирми нерегистрирани по ДДС


До 50 документа на месец
:

Фирми, занимаващи се само с услуги – 60 лв.
Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 80 лв.
Фирми, занимаващи се с производство – 120 лв.


До 100 документа на месец:

Фирми, занимаващи се само с услуги – 90 лв.
Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 110 лв.
Фирми, занимаващи се с производство – 170 лв.


До 150 документа на месец:

Фирми, занимаващи се само с услуги – 150 лв.
Фирми, занимаващи се с търговия или с търговия и услуги – 180 лв.
Фирми, занимаващи се с производство – 240 лв.


Над 150 документа на месец:

По договаряне !


Забележки:

Всички цени са в лева без ДДС.


В таксата са включени:

  1. Счетоводни услуги;
  2. Изготвяне на ведомости до 5 души персонал;
  3. Данъчни консултации;
  4. Административни услуги;
  5. Обявяване на годишни отчети към Агенция по вписванията по електронен път (без вкл. държавна такса).

Годишно  приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, съставяне и подаване на Годишен финансов отчет – за клиенти, сключили абонаментен договор, е безплатно.


Допълнително:

  1. За над 5 осигурени лица се добавя такса от 8 лв. за всяко следващо лице.
  2. При изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации цената се завишава в зависимост от обема.
Категории
  • Алармени системи